top of page

S&A APARTMENT

S&A APARTMENT

SH&S APARTMENT

SH&S APARTMENT

G&A HOUSE

G&A HOUSE

L&R HOUSE

L&R HOUSE

A&O APARTMENT

A&O APARTMENT

T&A HOUSE

T&A HOUSE

M&O APARTMENT

M&O APARTMENT

R&Z APARTMENT

 R&Z APARTMENT
טלי ליוותה אותנו באופן המושלם לנו. הקשיבה לצרכים, הציעה רעיונות, קישרה עם ספקים ואמנים והכל, באיכות אנושית ומקצועית יוצאת דופן ומשובחת. בזכותה, אנחנו גרים עכשיו בבית המדויק לנו. 
קרן ואלדד, מודיעין
bottom of page